Nadszedł czas, aby pożegnać się z tymi standardowymi uchwytami w łopatki wentylacji. Teraz nadszedł moment, abyś wybrał uchwyt do telefonu, który jest idealnie dopasowany do Ciebie i Twojego samochodu.
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę̨ sprzedaży może odstąpić́ od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.

2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę̨ trzecią, inną niż̇ przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są̨ dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać́ zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: VidiCom Sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Heliotropów 29, 04-036 Warszawa, lub na adres e-mail: serwis@vidicom.pl . Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć́ na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż̇ najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę̨ Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba ze Konsument wyraźnie zgodził się̨ na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Usługodawca wstrzyma się̨ ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Towar należy odesłać́ lub przekazać́ na adres: VidiCom Sp. z o.o. (Sklep Internetowy), ul. Heliotropów 29, 04-796 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż̇ 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę̨ o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać́ w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.

8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż̇ było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń́ spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę̨ o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają̨ powiązane z nią̨ umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę̨ lub osobę̨ trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę̨ o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

(formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Nr zamówienia internetowego/nr paragonu: ................................................................

Imię̨ i Nazwisko konsumenta: ................................................................

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ................................................................

Kod pocztowy, miasto: ................................................................

Data odbioru towaru: ................................................................

Zgadzam się̨ na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem

rachunku bankowego numer :

....................................................................................................................

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów w Sklepie Internetowym www.brodit24.pl

LP

Nazwa Towaru

Symbol Towaru

Ilość szt. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz zwracany Towar należy wysyłać́ na poniższy

adres:

VidiCom Sp. z o.o.

ul. Heliotropów 29

04-796 Warszawa

z dopiskiem „ODSTĄPIENIE OD UMOWY”

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu towaru VidiCom Sp. z o.o. wystawi Konsumentowi fakturę̨ korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy na powyższy adres.

....................................

Data i podpis Konsumenta


*******************************************

Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy w formacie PDF

Formularz oświadczenia odstąpienia od umowy w formacie Word

Zaufane Opinie IdoSell
4.99 / 5.00 7642 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-24
OK POLECAM
2024-07-23
Zaufany sprzedawca!
pixel